titleHệ điều hành

Hệ điều hành Thông tin phiên bản
app 7.4 (64bit) / 7.3 (64bit) / 7.2 (64bit) / 6.9 (64bit) / 6.9 (32bit) / 6.8 (64bit) / 6.8 (32bit) / 6.7 (64bit) / 6.7 (32bit) / 6.6 (64bit) / 6.6 (32bit)
app 16.04 (64bit) / 16.04 (32bit) / 14.04 (64bit) / 14.04 (32bit)
app 9.0 (64bit) / 8.7 (64bit) / 8.7 (32bit) / 7.11 (64bit) / 7.11 (32bit)
app 10.3 (64bit) / 10.3 ZFS (64bit)
26 (64bit)
42.2 (64bit)
20170508 (64bit)
7.1 (64bit)
6.0 (64bit)
012R2std (64bit) ENG

Ứng dụng

Ứng dụng Phiên bản Mô tả
baserCMS 4.0-64bit [centos-7.3] Mã nguồn nội dung mở được phát triển ở Nhật Bản, phù hợp với website doanh nghiệp
concrete5 8.10-64bit [centos-7.3] Hệ quản trị nội dung để tạo và vận hành website với thao tác đơn giản trực quan, như kéo và thả chuột
Django 1.11-64bit [centos-7.3] Web framework được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ Python
Docker 17.06-64bit [ubuntu-16.04] Mã nguồn mở để người dùng có thể đóng gói và chạy các chương trình trên các môi trường khác nhau một cách nhanh nhất
Drupal 8.2-64bit [centos-7.3] Hệ quản trị nội dung phổ biến, được sử dụng trên khắp thế giới
GitLab 10.0-64bit [centos-7.4] Phần mềm được xây dựng để quản lý kho code Git
Hinemos 6.0-64bit [centos-7.3] Phần mềm quản lý hoạt động tích hợp mã nguồn mở ở nhiều server khác nhau
Jenkins 2.60-64bit [centos-7.3] Phần mềm tự động hóa, mã nguồn mở được viết bằng Java
Joomla 3.7-64bit [centos-7] Hệ quản trị nội dung phổ biến, được sử dụng trên khắp thế giới
LAMP (PHP) latest-64bit [centos-7.3] Server chạy Linux + Apache + MariaDB + PHP để sử dụng trong việc tạo website
LEMP latest-64bit [centos-7.3] Server chạy Linux + Nginx (OpenResty) + MariaDB + PHP
Mastodon 1.2-64bit [ubuntu-16.04] Mã nguồn mở phân tán để tạo ra mạng xã hội như Twitter
MediaWiki 1.28-64bit [centos-7.3] Máy chủ wiki được sử dụng bởi Wikipedia
Minecraft 1.12.2-64bit [centos-7.4] Ứng dụng để phát triển Minecraft ở nhiều server dễ dàng
MongoDB 3.4-64bit [centos-7.3] Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở NoSQL
ownCloud 10.0-64bit [centos-7.2] Mã nguồn mở để xây dựng hệ thống đồng bộ hóa như trên Google Calendar hoặc Dropbox
Piwik 3.0-64bit [centos-7.3] Sử dụng mã nguồn mở để truy cập vào các phần mềm phân tích
Redis 3.2-64bit [centos-7.2] Mã nguồn lưu trữ key-value tốc độ cao
Redmine 3.4-64bit [centos-7.3] Mã nguồn mở sử dụng để quản lý dự án
Ruby on Rails 5.1-64bit [centos-7.3] Framework viết bằng ngôn ngữ Ruby, được sử dụng để xây dựng và phát triển ứng dụng web
WordPress
(KUSANAGI)
latest-64bit [centos-7] Ứng dụng tăng tốc tối đa cho Website WordPress
Zabbix 2.4-64bit [centos-7.2] Mã nguồn mở được tích hợp cho việc giám sát nhiều mạng lưới, server và ứng dụng

Dịch vụ lưu trữ của Ngọc Thắng

Liên hệ
Số 7, Ngách 121/2, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 098 148 1368 1900 8921
by