Ngày nay, việc sao chép hình ảnh, vi phạm bản quyền hình ảnh ngày càng nghiêm trọng. Những hình ảnh mà bạn mất công thiết kế, chỉnh sửa nhưng bị người khác sử dụng một cách ngang nhiên mà không dẫn nguồn thật là bất công.

Do đó, để tránh trường hợp người khác sử dụng hình ảnh trên trang web của bạn, WordPress có hỗ trợ chúng ta đóng dấu bản quyền vào hình ảnh một cách tự động với plugin Easy Watermark. Easy Watermark sẽ giúp bạn thêm logo hoặc text vào hình ảnh, việc này không làm ảnh hưởng đến chất lượng của ảnh.

Hướng dẫn đóng dấu bản quyền hình ảnh sử dụng plugin Easy Watermark

 1. Đầu tiên, các bạn cài đặt plugin này của WordPress. Tại Admin Dashboard, chọn Plugin -> Add New. Tìm Easy Watermark và cài đặt rồi kích hoạt nó.

kich-hoat-plugin

2. Sau khi kích hoạt thành công, các bạn vào Settings ->  Easy Watermark để cấu hình cho plugin.

Trong phần cài đặt Easy Watermark có 3 tab cơ bản:

 • General: Một số cài đặt chung
 • Image: Cài đặt chèn hình ảnh logo, hình ảnh muốn đóng dấu
 • Text: Cài đặt chèn văn bản muốn đóng dấu

Đầu tiên tab General:

cai-dat-easy-watermark

 

Trong đó:

 • Auto Watermark: tích chọn để tự động đóng dấu bản quyền khi tải ảnh lên
 • Image Types: Các định dạng hình ảnh cho phép đóng dấu bản quyền
 • Backup: lưu lại ảnh gốc sau khi đóng dấu
 • Image Sizes: Kích thước hình ảnh bản muốn đóng dấu
 • Watermark Type: kiểu đóng dấu, chọn image hoặc text hoặc image+text
 • Jpeg Quality: nén dung lượng của ảnh .jpg, giá trị từ 0 tới 100 nhé
 • Date Format: định dạng ngày của ảnh, để trống là mặc định
 • Time Format: Định  dạng thời gian của ảnh, để trống là mặc định
 • User Roles: phân quyền ai có thể đóng dấu hình ảnh nếu trang của bạn có nhiều tác giả
 • Post types: chọn kiểu bài viết để plugin đóng dấu ảnh post hoặc page

Tab Image

easy-watermark

Trong đó:

 • Watermark Image: Tải hình ảnh của bạn muốn đóng dấu
 • Text Alignment: chọn vị trí đóng dấu trên khung ảnh
 • Scaling Mode: co hình ảnh cho vừa với khung
 • Scale: tỉ lệ co hình ảnh đóng dấu
 • Image Offset: căn chỉnh lề cho ảnh đóng dấu
 • Opacity: độ trong suốt của hình ảnh

Tab Text

easy-watermark

Tương tự như tab Image.

Sau khi cấu hình xong, các bạn nhớ click Save Changes để lưu lại. Sau bước này, mỗi khi bạn tải ảnh mới lên plugin sẽ tự động đóng dấu cho bạn.

Đóng dấu các hình ảnh có sẵn trên web

Với trường hợp, các hình ảnh bạn tải lên chưa được đóng dấu, Easy Watermark đã có công cụ giúp bạn làm việc này.

Bạn vào Media -> Easy Watermark, trong phần Bulk Watermark chọn Star để đóng dấu tất cả các hình ảnh có sẵn trong thư viện media.

dong-dau-ban-quyen-hinh-anh

Với trường hợp bạn muốn loại bỏ hết các hình ảnh đóng dấu, chọn Restore để khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Tổng kết

Việc đóng dấu hình ảnh là một việc làm cần thiết và nó được thực hiện dễ dàng với plugin Easy Watermark. Chúc các bạn thành công!!!